Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Meie koostööpartnerid

STK Õigusbüroo on koostööpartneriks mitmetele erinevatele Eesti mittetulundusühingutele ja organisatsioonidele, kellega koostöös panustame ühiselt Eestile ja selle inimestele olulistesse teemadesse tõstmaks laste, perede ja vähemusrahvuste heaolu kogu riigis. Oleme veendunud, et kolmanda sektori jõud abivajajaile on tugev, ent mida tihedam on erinevate sektorite vaheline koostöö, seda kaugemale ulatuvad ka aitaja käed.

 

Kui ka Sina leiad, et meie ning Sinu organisatsiooni koostööl võiks olla neid põhimõtteid väärtustav ühisosa, siis võta meiega ühendust ning mõtleme üheskoos, kuidas võiksime teineteisele abiks olla.

 

EESTI LASTERIKASTE PEREDE LIIT (ELPL)

http://www.lasterikkad.ee/

215x215_4f9aaec0ae300965b10edc1473b1dda836714070

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) on loodud 1996. aastal eesmärgiga toetada lasterikkaid peresid Eestis. Organisatsiooni kuulub 19 ühendust, kes koondavad enda alla pered kus lapsi kasvamas neli ja enam. ELPL-i põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine, nende tegeliku olukorra uurimine ja analüüsimine ning lahendustele kaasaaitamine riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide abil. ELPL osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises ning arendab lasterikaste perede organisatsioonide ühistegevust Eestis. Lisaks on ELPL töötanud välja Perekaardi, mis on lasterikkale perele väljastatav magnetkaart, millega on võimalik osa saada erinevatest teenustest ja toodetest parematel tingimustel. See kätkeb endas soodsamaid hindu, kampaaniapakkumisi ja muid lisaväärtusi peredele.

 

 

MTÜ OMA PERE

http://www.omapere.ee

 

MTÜ Oma Pere on Eesti ainus lapsendamiskeskus toetades ning esindades lapsevanemaidlogo, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi. Nad omavad pikaajalist kogemust asendushoolduse valdkonnas keskendudes peamiselt just lapsendamisele. Nende tegevuse kaudu saavad igal aastal tuge ligikaudu 1000 perekonda, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldusel. Avalikkuse teavitamiseks viivad nad läbi konverentse ning teevad koostööd nii ülikoolide kui ka lastekaitse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. Õigusbüroona peame MTÜ Oma Pere kantavaid väärtuseid Eestis väga oluliseks ning et tagada peredele ja vanemliku hoolitsuseta lastele õigusabi igakülgne kättesaadavus, osutame kõikidele organisatsiooni liikmetele õigusbüroo teenuseid soodustingimustel.

 

 

MTÜ ERILINE MAAILM

http://www.erilinemaailm.ee/e-ma01

 

MTÜ Eriline Maailm on 2014. aastal viie ema poolt loodud heategevuslik organisatsioon, keda ühendavad neile kõige väärtuslikum – nende erilised lapsed. Aitamaks nii endi kui ka kõikide teiste vanemate erivajadustega lapsi, otsustasid emad üheskoos luua organisatsiooni, kust saaksid tuge kõik lapsed ja lapsevanemad, kes on seismas silmitsi neile tuttavate probleemide ja hirmudega. MTÜ tegeleb nii erivajadustega laste kui ka nende vanemate abistamise ja arendamistööga ning toetab igakülgselt nende jätkusuutlikku toimetulekut. Õigusbüroona peame oluliseks, et igale Eesti lapsele ja tema perele oleks õigusabi kättesaadavus igakülgselt tagatud sõltumata majanduslikest või sotsiaalsetest teguritest, mistõttu toetame MTÜ Eriline Maailm juhtkonda juriidilise nõuga ning osutame kõikidele MTÜ liikmetele büroo teenuseid soodustingimustel.

 

 

MTÜ IGALE LAPSELE PERE

http://www.kasupered.ee

 

kp_logoMTÜ Igale Lapsele Pere on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele ja noortele turvalise ning püsiva perekonnas hooldamise tagamine. Organisatsioon on loodud juba 2010. aastal, ent pärast 2012. aasta kevadel hooldusperede seas läbiviidud küsitlust, millest ilmnesid erinevad arenguvajadused ja perede kitsaskohad, tuli Riigikogu ruumides kokku algatusgrupi koosolek, kus otsustati, et vanemliku hoolitsuseta laste perekonnas hooldamise valdkond vajab tugevat eeskoste- ja tugiorganisatsiooni ning MTÜ tegevus peab muutuma laiemaks ning jõulisemaks. Samal eesmärgil võeti ka vastu otsus viia tegevus üleriigiliseks. MTÜ Igale Lapsele Pere tänaseks visiooniks on luua positiivset ja püsivat muutust vanemliku hoolitsuseta laste ja noorte hooldussüsteemis. Õigusbüroona peame oluliseks toetada organisatsioone, kes on võtnud endale vastutuse tagada nende laste ja perede heaolu, kes kasvatavad “teistest peredest” pärit lapsi. Iga laps on riigi jaoks väärtuslik ning iga laps väärib eluterve lapsepõlve toetuseks perekeskseid elamistingimusi, mistõttu on oluline, et kasuvanemate ühe tugiprogrammi toetusteenusena oleks tagatud ühtlasi ka õigusabi kättesaadavus. STK Õigusbüroo toetab MTÜ Igale Lapsele pere juhtkonda ja erinevate piirkondade koordinaatoreid juriidilise nõuga ning osutab kõikidele organisatsiooni liikmetele õigusabi soodustingimustel.

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee