Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 53 852 302

Katrin ja Valeria

Katrin Kiisk

Jurist

Partner

 

Liikmelisus: 

   • SA Pere Sihtkapital (nõukogu liige, 2019)
   • Eesti Lasterikaste Perede Liit (juhatuse liige, 2018)
   • Lapse Huvikaitse Koda (ekspertliige, 2016)
   • Eesti Juristide Liit (täisliige, 2014)

Väliskoostöö:

   • Euroopa Parlamendi delegatsioon Brüsselis (2012 ja 2017)
   • Euroopa Parlamendi delegatsioon Strasbourgis (2008)

Töökogemus:

   • 2016-… – STK Õigusbüroo OÜ (jurist, partner)
   • 2013-2016 – Õigusbüroo Õigus ja Kord (jurist)

Haridus:

   • Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA (2016) cum laude
   • Tallinna Majanduskool, õigusteenistus, RKH (2013)

Keeled: eesti, inglise

E-post: katrin@stklaw.ee

Mobiil: +372 53 852 302

 

Katrin on spetsialiseerunud eeskätt perekonnaõigusele nõustades meie kliente abieluvara jagamise- ja hooldusõigusvaidlustes, ülalpidamisasjades, põlvnemise tuvastamise ja vaidlustamise ning teistes laste õigusi puudutavates küsimustes, sh lapse varaga tehingute teostamisel ja pärimismenetluses osalemisel. Katrin on läbinud mitmeid perekonnaõiguslikke täiendkoolitusi, osalenud teemakohastes töögruppides ning kirjutanud varasemalt kolm laste õigusi puudutavat uurimistööd, sh oma diplomi- ja magistritöö. Katrini magistritöö “Lapse õiguste kaitse hagita kohtuasjades de lege lata” sai mh 2016. aastal  kõrge tunnustuse Sotsiaalministeeriumilt. Lisaks esindab ta meie kliente erinevate institutsioonide haldusmenetlustes, võlaõiguslike sisuga vaidlustes ja nii siseriiklikes kui Euroopa Liidu õigusruumis kehtivais täitemenetlust puudutavates küsimustes. Katrin omab ka projektipõhist õigusalaste ainetundide õpetamise kogemust üldhariduskoolide õpilastele erinevates vanusegruppides. Ta on varasemalt praktiseerinud nii kohaliku omavalitsuse üksuses kui ka kohtuinstituudis, mis annab talle eelise siduda haldus- ja kohtumenetluse teoreetilisi käsitlusi ka nende reaalse väljundiga.

 

Publikatsioonid:

2018 (detsember) – “Lapsetoetuse maksmine lõpeb liialt järsult” Postimees

2014 (detsember) – “Nähtamatu hinnasilt laste õiguste küljes” Postimees

 

Seminarid:

2018 (juuni-juuli) – European Youth Initiative For Future Families (5th workshop, Portugal)

2016 (mai) – Multidistsiplinaarne koolitus laste õigustest  (EIK)

2016 (aprill) – Children’s Rights Coalition Forum in Europe 2016 (8th Regional Meeting of NGOs, Tallinn)

2016 (märts) – Kiindumussuhete häired ja traumeeritud laste hooldamise väljakutsed

2015 (oktoober) – Äriseadustik 20: Eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused

2015 (september) – Lapsendamine on lapse parimates huvides /paneeldiskussioonis osaleja/

2015 (juuni) – Lapsesõbralik õigusemõistmine – spetsialistide seisukohad ja kogemused

 

Läbitud koolitused:

2019 (mai) – Eesti Juristide Liit “Perekonnaõiguse aktuaalsetest probleemidest” /koolitaja: Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Triin Uusen-Nacke 

2018 (november) – Tartu Ülikool “Juriidiline nõustamine seksuaalvägivalla üleelanutele” /koolitajad: Kai Part, Made Laanpere, Jako Salla, Gunnar Vaikmaa ja Merle Albrant

2018 (september) – Sotsiaalkindlustusamet “Traumeeritud laps – mida vaja teada ja kellelt saada abi?“ /koolitajad: MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi koolitajad Maire Riis, Tuuli Vellama ja Pille Isat ning Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron

2016 (september) – Eesti Juristide Liit “Elatisnõuded, sh piiriülesed elatisnõuded” /koolitajad: Tallinna kohtutäitur ja pankrotihaldur Elin Vilippus; Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituse üksuse nõunik Haldi Koit

2015 (oktoober) – Eesti Juristide Liit “Probleeme ja lahendusi täitemenetluses” /koolitaja: Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk

2015 (august) – Eesti Juristide Liit “Pagulased, immigrandid ja õigusaktid” /koolitaja: dr Merilin Kiviorg

2014 (november) – Eesti Juristide Liit “Lapse ülalpidamiskohustus” /koolitaja: Riigikohtu kohtupraktika analüütik Maarja Aavik

2014 (oktoober) – Eesti Juristide Liit “Quo vadis, korteriühistu? Uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse analüüs ja võrdlus kehtiva õigusega” /koolitajad: notar ja õppejõud dr Priidu Pärna; 2013. a kinnisvarahaldur mag iuris Andry Krass

2014 (august) – Eesti Juristide Liit “Hooldusõiguse muutused ja suhtlusõigus lapsega” /koolitaja: Riigikohtu kohtupraktika analüütik Maarja Aavik

2014 (mai) – Eesti Juristide Liit “Töötajatega seotud maksukohustused ja töötajate register” /koolitajad: maksukonsultant ja õppejõud Aule Kindsigo; Maksu- ja Tolliameti pearevident Marek Põllu

2014 (märts) – Eesti Juristide Liit “Perekonnaseadus: aktuaalsed rakendusprobleemid ja kohtupraktika” /koolitaja: Riigikohtu kohtunik Lea Laarmaa

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee