Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Büroost

STK Õigusbüroo on personaalse lähenemisega õigusbüroo, mille põhieesmärk on pakkuda kvaliteetset õigusabi erinevates era- ja äriõiguse valdkondades. Meie büroo põhitegevusvaldkond on perekonnaõigus, millele on süviti peasuundumusena spetsialiseerunud kõik juristid. Me usume, et mida tugevamad on meie klientide teadmised võla-, töö-, pärimise-, lepingu- ning kinnisvaraõigustega seonduvatest valdkondadest, seda tugevamini on tegelikult kaitstud ka nende laste ja lähedaste heaolu. Sama kehtib ka keeruliseks kujunenud perekondlikes suhetes – mida operatiivsem ja põhjalikum on õigeaegne ning pädev sekkumine, seda tulemuslikum ka lahendus. Kõik õigusbüroo töötajad on erialase kõrgharidusega ning tegelevad järjepidevalt enese koolitamise ja arendamisega tegevuspõhistes valdkondades. Me osaleme regulaarselt erinevatel koolitustel ja seminaridel, täiendame oma teadmisi ja oskusi ning rakendame neid igapäevatöös, et seista hea meie klientide igakülgsete huvide eest.

 

Me teeme koostööd nii avaliku kui erasektori organisatsioonidega, sh psühholoogide, terapeutide ja lastekaitsetöötajatega ning  nii notari- kui ka kohtutäituribüroodega. Leiame, et üheks meie õigusbüroo unikaalse lähenemise võtmesõnaks ongi just tihe koostöövõrgustik – seda erinevate elualade spetsialistidega, kelle valdkonnaüleste teadmiste abiga on meie õigusabi alati kvaliteetne.

 

Tegevus

logo-2

Lisanduvalt õigusabiteenuse osutamisele, on STK Õigusbüroo tegev paljudes teisteski projektides, millega soovime anda oma panuse tagasi ühiskonda. Näiteks oleme õla alla pannud  majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja korteriühistutele, kellele osutame omafinantseeringutest tasuta õigusabi. Samuti peame oluliseks seista hea ka Eestis resideeruvate vähemusrahvuste õiguste eest ning panustame jõudsalt Eesti laste ja noorte heaolusse. Meie eesmärk on tegeleda sellega, mis hingele kõige lähemal.

 

VisioonEJL

Usume, et meie edu võti seisneb mitmekülgsuses. Meil on tahtejõud, et teha palju ja saavutada veel rohkem. Pealehakkamine, et leida igale probleemile lahendus ja see ellu viia. Pühendumus, et igaüks leiaks meis oma turvatunde. Ning elujõulisus, et kogu alustatu alati ja veatult lõpuni viia.

 

 

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee