Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Küsimus pärimisest

Avaleht Foorum Mul on küsimus pärimisõigusest Küsimus pärimisest Vasta: Küsimus pärimisest

#667
Katrin
Keymaster

Tere Kalju,

Teie küsimust reguleerib pärimisseadus (PärS).

PärS § 118 lg 1 sätestab, et kui pärija käesoleva seaduse §-s 119 sätestatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

PärS § 119 lg 1 sätestab, et pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.

Seega on hetkel ikkagi 2011. aastal surnud mehe tütar antud maade pärijaks. Enne, kui tütar notari juures pärimismenetlust ei alusta, ei ole võimalik ka kellelgi teisel kuidagiviisi neid maid pärida.

Mida aga teha saate, on pöörduda kohtusse Pärs § 110 lg 1 p 2 alusel, et nõuda hoiumeetmete rakendamist. Sisuliselt saab kohus määrata Teid PärS § 112 alusel pärandvara hooldajaks, et saaksite antud vara valitseda. PärS §-dest 112 ja 113 tulenevad ka kohustused, mida hooldaja peab täitma. Pärimisseadus on kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014009.

Lugupidamisega
Katrin Kiisk

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee