Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Tööandja poolt mustalt tööl olemine ning tagantjärgi minu õigused .

Avaleht Foorum Mul on küsimus töösuhete kohta Tööandja poolt mustalt tööl olemine ning tagantjärgi minu õigused . Vasta: Tööandja poolt mustalt tööl olemine ning tagantjärgi minu õigused .

#598
Anonymous
Inactive

Lugupeetud Rainis,

Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses (edaspidi VÕS) sätestatut.

VÕS § 11 lg 1 kohaselt lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. Käesolevast paragrahvist tulenevalt asjaolu, et Teie ja Teie tööandja vaheline leping ei olnud kirjalikus vormis, ei too kaasa lepingu tühisust. Leping on kehtiv ning kuna Te teete teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, siis tegemist on töölepinguga.

Juhul kui Te töötasite täistööajaga, siis vastavalt Vabariigi Valitsuse töötasu alammäära kehtestamise määruse § 1 lg-le 1, moodustab tunnitasu alammäär 2,13 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 355 eurot.
Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) §29 lg 6 kohaselt Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta.

Eeltoodust tulenevalt Teil on seadusest tulenev õigus nõuda tööandjalt saamata jäänud töötasu ülaltoodud sätete alusel.

Pöörame Teie tähelepanu veel sellele, et lisaks saamata jäänud töötasule jäite Teie ilma sotsiaalsete garantiideta ravikindlustuse, pensioni­õiguslikku staaži ja muude hüvede näol, mistõttu soovitame Teil seista oma õiguste eest.

Juhul kui Teil ei õnnestu tööandjaga rahumeelsele kokkuleppele jõuda, siis soovitame Teile pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole oma seadusega tagatud õiguste kaitseks.

Lugupidamisega
Valeria Štšerbakova

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee