Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: KÜ ja üldkoosoleku õigustest

#2040
Katrin
Keymaster

Tere Anžela

Teie küsimusele kohalduvat olukorda reguleerib eelkõige korteriühistuseadus (edaspidi KÜS). Soovi korral on see lugemiseks kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014092.

Kuivõrd Teie küsimus sisaldab 3 erinevat küsimust, siis et oleks arusaadavam, vastan Teie küsimustele samas järjekorras.
1.) KÜS § 101 sätestab, et üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Põhikirjaga ei või piirata korteriühistu liikme õigust esindaja määramiseks. Põhikirjaga võib määrata sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmäära. Seega antud sätte viimane lause annab KÜ-le õiguse piirata seda, kui palju võib ühel esindajal esindatavaid olla. Seega tuleb Teil oma küsimusele täieliku vastuse saamiseks lugeda oma KÜ põhikirja. Kui selle kohta põhikirjas midagi sätestatud ei ole, siis sisuliselt see õigus KÜ-l puudub. Kui KÜ soovib kindlaks määrata, palju volitusi võib ühel esindajal olla, siis tuleb põhikirja muuta. Oluline on siin see, et tulenevalt KÜS § 4 lg-st 1, peab põhikirja muutmise poolt olema rohkem kui pool häälte üldarvust.

2.) Kahjuks ei ole meie riigis loodud mingisugust vahepealset instantsi, mis lahendaks KÜ ja korteriomanike vahelisi vaidluseid. Praegusel hetkel on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda üksnes kohtu poole. Kuid kui Teie ja ülejäänud korteriomanikud pole rahul praeguse korteriühistu korraldusega, on Teile seadusega tagatud võimalus seda muuta. Nimelt on võimalik juhatuse liikmed üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda ning uued liikmed valida (juhul kui on inimesi, kes soovivad ise juhatusse astuda).

3.) Sellel küsimusele on raske anda õiguslikult ühest vastust, sest ei ole teada täpsemad asjaolud. Nimelt, kas telefoniomanik oli lihtsalt KÜ liige või KÜ juhatuse liige? Kes täpsemalt temalt seda raha nõuab? Ning kas telefonikasutaja oli telefoni rikki minemises süüdi? Kuid Teie nimetatud asjaoludest nähtuks, et justkui ei ole õigust telefoni eest raha nõuda, sest telefon on mahakantud ning seetõttu nõuet üleval ei ole. Kuid nagu juba mainitud ei ole võimalik sellisel kujul küsimusele täpset vastust anda.

Lugupidamisega,
Marjel Mõis
juristi assistent

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee