Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Võlg Űhelt Inkassolt teisele

Avaleht Foorum Mul on küsimus võlaõigusest Võlg Űhelt Inkassolt teisele Vasta: Võlg Űhelt Inkassolt teisele

#2025
Katrin
Keymaster

Tere Kristiina,

Teil tuleb esitada makseettepanekule vastuväide, mille blankett on Teile edastatud koos makseettepanekuga. Kirjutage selle põhjendavasse osasse, et Te ei ole esitatud nõudega nõus ning Te ei pea seda põhjendama (TsMS § 485 lg 2). Selle tulemusena lõpetatakse maksekäsumenetlus ning see antakse edasi hagimenetlusse juhul, kui avaldaja (inkassoettevõte) avaldust enne tagasi ei võta. On ilmne, et Teie vastu esitatud nõue on olulises osas põhjendamatu.

Praktikas on väga tavaline, et inkassoettevõtted esitavad kohtusse avaldusi, mis on kas aegunud või materiaalõiguslikult põhjendamatud, mistõttu tuleb võlgnikul enda õiguste kaitseks neile vastu vaielda. Väga tõenäoliselt (ja praktikas sageli) võtab võlausaldaja avalduse kohtust tagasi või jäetakse hagimenetlus algatamata, sest tõendid, mis kinnitaksid nõutava põhi- ja kõrvalnõude olemasolu, puuduvad. Mulle tundub, et nii on asjaolud ka Teie olukorras. Selgitan, et maksekäsu kiirmenetluse eripära seisnebki selles, et see on tavapärasest hagimenetlusest oluliselt kiirem ja kahandatud tõendamiskoormisega, s.t et võlausaldajal puudub sisuline kohustus esitada kohtule nõuet tõendavaid dokumente ning kohus ka ei kontrolli selle õiguspärasust. Just seetõttu on selles menetluses väga oluline roll võlgnikul endal, et enda õigusi aktiivselt kaitsta. Reeglina täiesti piisab olukorra lahendamiseks vastuväite esitamisest, ent praktikas jätavad paljud võlgnikud selle sammu astumata, millega minetatakse tähtaegne võimalus nõudele vastu vaielda ning nii võibki kohus teha maksekäsu, mis põhineb põhjendamatutel nõuetel, ent on koheselt sundtäidetavad.

Vastuväite esitamise tähtaeg on 15 päeva alates makseettepaneku kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 485 lg 1). Jälgige kindlasti, et tähtaeg ei oleks möödunud ning esitage vastuväide, mille tulemusena on vägagi tõenäoline, et menetlus lõpetatakse ning inkassoettevõte loobub hagimenetlusest. Kui ei loobu, on Teil hagimenetluses võimalus tõendada juba enda poolt sooritatud maksete laekumist võlausaldajale, mille tulemusena võlgnevust korrigeeritakse. Tähelepanu tuleks sel juhul kindlasti pöörata ka võimalikele aegumise kohaldumise sätetele. Teie jaoks ei pea omama tähtsust, kui mitmele isikule on nõue vahepeal loovutatud, sest põhivõlgnevus ning sellega kaasnevad võimalikud kõrvalkohustused saavad tuleneda vaid esialgse võlausaldajaga sõlmitud lepingust.

Heade soovidega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee