Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: KÜ juhatuse vastutusest

#1965
Katrin
Keymaster

Tere Tiina

Täna reguleerivad korteriomanike ja korteriühistute vahelisi suhteid kolm seadust:
1. korteriomandiseadus (KOS), kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/121052014019
2. mittetulundusühingute seadus (MTÜS), kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015067
3. korteriühistuseadus (KÜS), kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014092

MTÜS § 281 lg 1 sätestab, et kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Seega, kas makstakse tasu ja millises suuruses, märgitakse ära korteriühistu põhikirja. Argument, et juhatuse liikmed ei saa tasu ja teevad vabatahtlikku tööd, ei mängi tegelikkuses rolli. Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Kui Teie ja ülejäänud korteriomanikud pole rahul praeguse korteriühistu korraldusega, on Teile seadusega tagatud võimalus seda muuta. Teie küsimusest saan ma aru, et tegelikkuses ei lahenda Teie olukorda ka see, kui juhatuse liikmed üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda ning uued liikmed valida, sest juhatusse astumisest huvitatuid inimesi ei ole. Sellises olukorras on juriidiliselt probleemi raske lahendada, sest kedagi ei saa sundida võtma kohustusi, mida ei soovita endale võtta.

Kui korterelamus puuduvad inimesed, kellel on tahtmist tegeleda KÜ puudutavate probleemidega ning üleüldiselt korterelamu heakorratööde korraldamise ja muu taolisega, siis üheks lahenduseks on leida haldusfirma, kes haldab Teie korterelamut. Praegusel hetkel tundub, et Teie probleemile oleks just haldusfirma leidmine hea lahendus.

Lugupidamisega
Marjel Mõis
juristi assistent

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee