Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: eraisikule antud laen

Avaleht Foorum Muud küsimused eraisikule antud laen Vasta: eraisikule antud laen

#1924
Katrin
Keymaster

Tere Andres,

Sõltuvalt sellest, kui suur on võlgnevuse suurus, on ka kohtumenetluse algatamiseks mitmeid erinevaid variante. Kui võlgnevus ei ületa 6400 eurot, on võimalik esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus, millel on lihtsutatud menetluskord ning nagu nimigi ütleb, seda lahendatakse oluliselt kiiremini ja väiksemate kuludega kui tavapärast hagimenetlust.

Kui isik on maksejõetu ning tal puudub vara (sh ka kinnisvara, nõudeõigused jmt, mida oleks võimalik realiseerida), siis tõepoolest ei anna ka kohtutäituri täitemenetlus tulemusi. Samas on kohtutäituril tunduvalt suuremad võimalused nii registrijärgse kui ka isikule kuuluvate muude esemete üle kontrolli teostamiseks, sh sissetulekud, kolmandate isikute võimalikud võlgnevused võlgnikule jne, mis on täitemenetluses realiseeritavad sissenõudja huvide kaitseks. Praktikas on oluline arvestada ka asjaoluga, et võlgniku sissetulek võib küll täna olla olematu, ent tema majanduslik olukord võib paraneda.

Lisaks selgitan, et aegumine ei ole otsekohalduv. Kui võlgnik leiab, et Teie nõue tema vastu on aegunud, on tal küll õigus vastavalt TsÜS § 142 lg-le 1 kohustuse täitmisest keelduda, ent selleks peab ta edastama Teile vastava tahteavalduse. Kuivõrd Te olete aga selgitanud, et kontakt võlgnikuga on olnud ka pärast viimase makse tegemist, kus võlgnik on oma võlgnevust otsesõnu tunnistanud, ent sedastanud, et tal puuduvad vahendid selle likvideerimiseks, võib asuda järeldusele, et võlgnik on nõuet TsÜS § 158 lg 1 mõistes tunnustanud.

Lugupidamisega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee