Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Kommunaalarved

#1916
Katrin
Keymaster

Tere,

Eeldatavasti on Teil omavalitsusega sõlmitud ka vastav üürileping, mis konkretiseerib üürisuhte aluseks olevaid tingimusi, sh maksetega seonduvaid. Üüri ja kõrvalkulude maksetähtpäevad on reeglina lepitud kokku lepingus, mis on ka kõige esmaseks nõudeõiguse esitamise aluseks. Samas sätestab ka võlaõigusseaduse (VÕS) § 294, et kui üür on arvestatud teatud ajavahemike järgi, tuleb üüri ja kõrvalkulusid maksta pärast iga vastava ajavahemiku möödumist, kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui üüri ei arvestata ajavahemike järgi, peab üürnik maksma üüri ja kõrvalkulud lepingu lõppemisel.

Teie selgitustest lähtuvalt võib järeldada, et omavalitsus, esitades kõrvalkulude arveid alles aasta möödudes alates nende esmasest tekkimisest, ei ole käitunud õiguspäraselt, sest leping on kehtiv tänase päevani. Seega võib eeldada, et arvelduse regulaarsus, sh arvestades ka tavapärast kommunaalkulude üldteada kuupõhise tekkimise praktikat, on olemas. Lisaks sätestab VÕS § 292 lg 2, et üürileandja peab üürniku nõudmisel võimaldama tal tutvuda kõrvalkulusid tõendavate dokumentidega.

Heade soovidega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee