Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Töötushüvitse maksmine

Avaleht Foorum Mul on küsimus töösuhete kohta Töötushüvitse maksmine Vasta: Töötushüvitse maksmine

#1760
Anonymous
Inactive

Tere

Töötutoetuse saamise õigus on töötul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast.

Töö ja tööga võrdsustatud tegevus on töötamine töölepingu alusel või avalikus teenistuses Eestis või Eestist lähetatud töötajana välisriigis.

Kuna seadus sätestab ranged reeglid töö ja tööga võrdsustatud tegevuse defineerimisel ning sellest tulenevalt toetuse maksmisel, siis Teie olukorras tuleb esmalt välja selgitada, mis riigi (kas Eesti või Soome) ettevõttega oli Teie mehel tööleping sõlmitud. Juhul, kui Teie mehel oli sõlmitud ametlik tööleping Soome firmaga ja kõik töötamisega seotud maksud laekusid Soome Vabariigile, siis ei ole tal paraku õigust töötutoetuse saamisele.

Kui aga tegemist oli töölähetusega, siis töötutoetus saamise õigus on täiesti olemas ning Eesti Töötukassa ei saa jätta töötutoetuse maksmata.

Lisaküsimuste korral olete alati teretulnud kontakteeruma meie juristidega.

Heade soovidega

Valeria Titova
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee