Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Inkasso teade võlgnevuse kohta aastast 2002

Avaleht Foorum Mul on küsimus võlaõigusest Inkasso teade võlgnevuse kohta aastast 2002 Vasta: Inkasso teade võlgnevuse kohta aastast 2002

#1634
Katrin
Keymaster

Tere Ave,

Teie küsimusest ei nähtu, millise teate Te täpselt saanud olete või kelle poolt see edastatud on. Inkasso menetluses olevate võlanõuete puhul on siinjuhul praktikas kaks võimalust, mis eeldatavasti on kohalduvad ka Teie olukorras. Sellest, millise dokumendi Te saite, sõltub ka see, mida Te peaksite nüüd tegema.

Toon välja kaks võimalikku varianti Teile edastatud dokumendist ja vastavalt sellele ka lahendused:

1. Te saite nõudekirja inkassoettevõttelt. Sellisel juhul tuleks Teil koostada viisakas kiri, kus selgitate, et ei tunnista Teie vastu esitatud nõuet ning viitate sellele, et nõue on aegunud. Nõude aegumise tähtaeg tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seadusest (TSüS), mille § 146 lg 1 sätestab, et tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Teie kirjast nähtub, et tegemist on 13 aastat vana võlaga, seega on nõue tänaseks aegunud, st, et nõue ei ole enam sissenõutav ning inkassoettevõttel ei ole õigus Teilt midagi nõuda.

2. Te saite kirja kohtult, eeldatavasti makseettepaneku. Sellisel juhul on Teie vastu esitatud maksekäsukiirmenetluse avaldus võla sissenõudmiseks. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 485 lg 1 sätestab, et võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. TsMS § 485 lg 2 sätestab, et vastuväite võib esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis ning vastuväite põhjendamine ei ole vajalik. Kui võlgnik esitab vastuväite, siis läheb maksekäsukiirmenetlus üle hagimenetlusse, ning see tähendab seda et sissenõudja peab koostama hagiavalduse. Kuna Teie situatsioonis on ilmselge, et nõue on aegunud, siis suure tõenäosusega võetakse avaldus tagasi ning hagiavaldust esitama ei hakata.

Parimate soovidega

Marjel Mõis
Juristi assistent

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee