Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Panditud korter kingiks.

Avaleht Foorum Mul on asjaõiguslik küsimus Panditud korter kingiks. Vasta: Panditud korter kingiks.

#1343
Katrin
Keymaster

Tere,

Teie küsimusele kohaldub asjaõigusseaduse (AÕS) regulatsioon.

AÕS § 333 sätestab, et hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanikul on õigus koormatud kinnisasja vallata, kasutada ja käsutada, kui ta sellega ei vähenda koormatud kinnisasja väärtust ega kahjusta hüpoteegipidaja õigusi muul viisil, välja arvatud juhul, kui see toimub korrapärase majandamise tulemusena.

AÕS § 346 lg 2 sätestab, et kokkulepe, millega määratakse, milline nõue on hüpoteegiga tagatud, peab olema notariaalselt tõestatud. Tagatiskokkulepe kehtib hüpoteegiga koormatud kinnisasja omaniku vahetumisel ka uue omaniku suhtes ning hüpoteegipidaja vahetumisel uue hüpoteegipidaja suhtes.

Seega – kinnispandiga koormatud korteriomandit võib kinkida ning selle tehingu riigilõiv sõltub korteri väärtusest.

Lugupidamisega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee