Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Inimese leidmine teisest riigist

Avaleht Foorum Muud küsimused Inimese leidmine teisest riigist Vasta: Inimese leidmine teisest riigist

#1310
Katrin
Keymaster

Tere Aire,

Kui isik ei ole välisriigis elades kättesaadav, on talle dokumentide kättetoimetamine võrdlemisi keeruline. Eriti juhul, kui tegemist ei ole kohtudokumentidega. Kuivõrd Soome on Euroopa Liidu liikmesriik, kohaldub seal ka ühenduse õigus, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007, mis reguleerib kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise korda tsiviil- ja kaubandusasjades. Selle määruse art 1 lg 2 aga sätestab, et määrust ei kohaldata, kui isiku, kellele tuleb dokument kätte toimetada, aadress ei ole teada.

Eestis on võimalus, et kohtutäituriga kokkuleppel võib kohtutäitur olla nõus toimetama kätte enda korraldamisel ka muid, kui kohtudokumente, ent see võimalus pole absoluutne ning sõltub vaid individuaalselt kokkuleppest. Kuivõrd Teie situatsioonis kirjeldatud isik viibib aga välismaal, ei saa ka Eesti kohtutäitur suurt aidata. Võimalus oleks pöörduda Soome kohtutäituri büroo või isegi Justiitsministeeriumi poole, et küsida neilt üle selles riigis erinevate dokumentide kättetoimetamise võimaluste kohta. Võib ilmneda, et kui Te teate nt selle isiku töökoha andmeid, on tema elukoha aadress leitav.

Lugupidamisega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee