Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Töötundide vähendamine

Avaleht Foorum Mul on küsimus töösuhete kohta Töötundide vähendamine

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #662 Reply
   Asti
   Guest

   Tere!

   Kas tööandjal on õigus vähendada kuus töötunde (november ja detsember)ja tasustada töötajaid töötatud tundide, mitte kuu norm tundide alusel? Kas on õigust uuel aastal töökoormust selle arvel tõsta, et nimetatud kuudel töötunde vähem oli?

   Lugupidamisega,
   Astrid

  • #666 Reply
   Katrin
   Keymaster

   Tere Astrid,

   Teie küsimusi reguleerib töölepingu seadus (TLS).

   TLS § 37 lg 1 sätestab, et kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.

   Seega selle sätte alusel võiks järeldada, et tööandjal oli õigus vähendada töötajate töötunde novembri- ja detsembrikuus, eeldades, et vähendamise ulatus oli mõistlik. Samas tuleneb tööandjale TLS § 37 lg-st 4 ka kohustus teatada töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette.

   Kui nüüd tööandja soovib töötaja töökoormust selle arvelt mõnel teisel kuul tõsta, siis ei ole see seaduslik. Töötundide vähendamine on tööandjast endast tulenevatel põhjustel tekkinud olukord ning selle eest töötajat “karistada” või panna talle muid lisakohustusi, ei saa. Töötaja ei saa vastutada ega olla kohustatud taolise olukorra ilmnemisel tegema neid tunde nö tagasi mõne teise perioodi ajal. Töötaja on kohustatud lähtuma töölepingus kokkulepitud tööajast ning ületunnitöö kuulub töötajale hüvitamisele. Vastavalt TLS § 44 lg-le 1 võivad tööandja ja töötaja kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö). Summeeritud tööaja arvestuse korral on ületunnitöö kokkulepitud tööaega ületav töö arvestusperioodi lõpul.

   Juhin ka tähelepanu, et vastavalt TLS § 44 lg-le 6 peab tööandja hüvitama ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Ning vastavalt sama paragrahvi lg-le 7 maksab tööandja ületunnitöö hüvitamise korral rahas töötajale 1,5-kordset töötasu.

   Lugupidamisega
   Katrin Kiisk

Viewing 1 reply thread
Vasta: Töötundide vähendamine
Teie informatsioon:
− 2 = 6

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee