Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Täitemenetluse alustamise aeg.

Avaleht Foorum Mul on küsimus täitemenetluse kohta Täitemenetluse alustamise aeg.

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #2038 Reply
   Marie
   Guest

   Kas reguleerib mingi seadus täitemenetluse alustamist jõustunud kohtuotsuses tsiviilasjas? Kriminaalasjades on täitemenetlust reguleeriv aeg olemas selgesõnaliselt, aga tsiviilasjade kohta jääb arusaamatuks? Tegemist on peaagu 6 aastat tagasi jõustunud kohtuotsusega ja millele jooksevad viivised kogu aeg peale.

  • #2050 Reply
   Katrin
   Keymaster

   Tere Marie

   Teie küsimusele kohalduvat olukorda reguleerib eelkõige tsiviilseadustiku üldosa seadus (edaspidi TsÜS). Soovi korral on see lugemiseks kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015106.

   TsÜS § 157 lg 1 sätestab, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. Seega tähendab see seda, et kui Teil on jõustunud kohtuotsus, siis on aega 10 aastat nõuda kohtuotsuses oleva nõude täitmist.

   Kuna Te mainite oma küsimuses, et Teie puhul on tegemist pea 6 aastat tagasi jõustunud kohtuotsusega, siis on siinkohal oluline märkida veel seda, et enne 2011. aastat oli jõustunud kohtuotsuse aegumistähtaeg 30 aastat. See tähendab, et kõikide enne 01. märtsi 2011. a jõustunud täitedokumentide aegumistähtajad algasid 01. märtsist 2011 uuesti. Seega kui Teie poolt nimetatud kohtuotsus jõustus enne 01. märtsit 2011, siis aegub see nõue 01. märtsil 2021, sõltumata sellest, millal on kohtuotsus tegelikult jõustunud.

   Lugupidamisega
   Marjel Mõis
   juristi assistent

Viewing 1 reply thread
Vasta: Täitemenetluse alustamise aeg.
Teie informatsioon:
− 2 = 2

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee