Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 53 852 302

Katrin ja Valeria

Küsimus pärimisest

Avaleht Foorum Mul on küsimus pärimisõigusest Küsimus pärimisest

Selles teemas on 1 vastus, 2 vastajat ning uuendati viimati  Katrin 4 years, 12 months tagasi.

 • Autor
  Postitusi
 • #663 Vasta

  Kalju Aarop

  Tere!
  Sõja ajal Saksamaale jäänud eesti mees (Saksamaa LV kodanik) sai maade tagastamise ajal tagasi oma Eestis asuva isatalu maad. 2011. aastal see mees suri. Tema Saksamaal elav tütar nende Eestis asuvate maade vastu huvi ei tunne, pärimismenetlust ei algatanud ja nende maade pärijaks end ei vormistanud. Mis nendest maadest nüüd saab, kas need lähevad nüüd Eesti riigile? Või on selle mehe Eestis elavatel onulastel mingi võimalus vormistada end oma onupoja maade pärijaks?

  Lugupidamisega
  Kalju

 • #667 Vasta

  Katrin
  Keymaster

  Tere Kalju,

  Teie küsimust reguleerib pärimisseadus (PärS).

  PärS § 118 lg 1 sätestab, et kui pärija käesoleva seaduse §-s 119 sätestatud tähtaja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

  PärS § 119 lg 1 sätestab, et pärandist loobumise tähtaeg on kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest.

  Seega on hetkel ikkagi 2011. aastal surnud mehe tütar antud maade pärijaks. Enne, kui tütar notari juures pärimismenetlust ei alusta, ei ole võimalik ka kellelgi teisel kuidagiviisi neid maid pärida.

  Mida aga teha saate, on pöörduda kohtusse Pärs § 110 lg 1 p 2 alusel, et nõuda hoiumeetmete rakendamist. Sisuliselt saab kohus määrata Teid PärS § 112 alusel pärandvara hooldajaks, et saaksite antud vara valitseda. PärS §-dest 112 ja 113 tulenevad ka kohustused, mida hooldaja peab täitma. Pärimisseadus on kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014009.

  Lugupidamisega
  Katrin Kiisk

Vasta: Küsimus pärimisest
Teie informatsioon:
13 + = 15

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee