Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

KÜ juhatuse ja raamatupidaja tegevus

Avaleht Foorum Mul on küsimus üürisuhete/korteriühistute kohta KÜ juhatuse ja raamatupidaja tegevus

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #631 Reply
   Geidi
   Guest

   Pöördun Teie poole järgmise murega.
   Ligi 3 aastat tagasi ostsin korteri. Eelmine omanik esitas siis augustikuu lõpus veenäidud korteriühistule, kuid külma ja sooja vee näidud läksid paberilehel omavahel vahetusse (suurem näit läks väiksemaks, väike väga suureks). KÜ raamatupidaja vahetust ei märganud ning esitas suure arve (ligi 98 eurot). Kuus oleks justkui kulunud 47 m3 vett! Sellist kulu ei ole olnud. Andsin raamatupidajale vahetusest teada ning 3 kuud hiljem vahetas näidud lõpuks õigeks, kuid esitataval kommunaalarvel seisis nii-öelda ümberarvestus, mille kohaselt oleks vett kulunud jälle justkui 45 m3 ning selle eest tuleks maksta umbes 180 eurot. Sellist veekoguse tarbimist ei ole loomulikult taas olnud ning keeldusin selle tasumisest. Pöördusin raamatupidaja poole, kes soovitas juhatuse poole pöörduda. Pöördusin avaldusega seejärel KÜ juhatuse poole, et probleem lahenduse saaks, sest minu arvates ei ole selline arvestus õige. Juhatus sisuliselt ei reageerinud ega ole senini (3 aasta jooksul ning pärast korduvaid kirjalikke pöördumisi ja avaldusi, olen soovinud näha dokumente, mille alusel taoline arve esitati jne) seda probleemi lahendanud ning vastuseid pole saanud. Summa on jätkuvalt võlana üleval. KÜ juhatus lihtsalt ei soovi või ei taha sellega tegeleda.
   Alates 2013. aasta augustist hakati arvestama ka viiviseid (0,07% päevas). Iga kuu on viivisena märgitud erinev summa, kuigi põhivõlana on üleval ainul see 180 eurot (maksan arved alati ja õigeaegselt ära). Viivise pealt viivist ei tohi arvestada, kuid tundub, et raamatupidaja just seda teeb.
   Lisaks kõigele soovib juhatus nüüd kõikide võlgnike nimekirja avalikuks teha ning sinna nimekirja ka sattuda ei tahaks.
   Võlg aina kasvab, juhatus ignoreerib endiselt ning konkreetseid lahendusi või vastuseid pole saanud.
   Kas tõepoolest ei jää muud üle, kui 180 euro + viiviste (nüüdseks kokku umbes 65 eurot) pärast kohtusse pöörduda? See läheks vist veel kulukamaks? Keeldun siiski seda summat maksmast, sest nõue tundub ebaõiglane. Kas leidub veel mingi võimalus, kuidas probleemi lahendada?
   Mida peaksin Teie arvates tegema?
   Kas taoline teguviis raamatupidaja ja KÜ juhatuse poolt on seaduse järgi korrektne?
   Kas KÜ juhatusele kehtib mingisugune tähtaeg, mille jooksul tuleb korteriomaniku avaldusele vastata?

   Ette tänades
   Geidi

  • #638 Reply
   Katrin
   Keymaster

   Tere Geidi,

   Vastan kõikidele Teie poolt esitatud küsimustele eraldi. Selgitan eelnevalt, et tänases Eestis reguleerib korteriühistu ja korteriomanike vahelisi suhteid kolm seadust: korteriomandiseadus (KOS), mittetulundusühingute seadus (MTÜS) ja korteriühistuseadus (KÜS).

   1. Kas KÜ juhatusele kehtib mingisugune tähtaeg, mille jooksul tuleb korteriomaniku avaldusele vastata?

   MTÜS § 28 lg 5 sätestab, et juhatus peab andma mittetulundusühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega ei sätesta seadus otsesõnu konkreetset tähtaega, mille jooksul on korteriühistu juhatus kohustatud korteriühistu liikmete päringutele vastama. Küll aga võib seda olla täpsustatud Teie korteriühistu põhikirjas, millele saavutate ligipääsu veebilehel http://www.rik.ee. Kui ka põhikiri ei sätesta konkreetset vastamistähtaega, tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest, mille kohaselt kehtib sellisel juhul mõistliku tähtaja eeldus, mida iga keskmine mõistlik isik loeb mõistlikuks. Praktikas on selliseks mõistlikuks tähtajaks sageli 30 kalendripäeva.

   2. Kas taoline teguviis raamatupidaja ja KÜ juhatuse poolt on seaduse järgi korrektne?

   Võlaõigusseadusest (VÕS) tulenevalt saab rahaline kohustus tekkida võlasuhtest. Võlasuhe saab tekkida eeskätt lepingust või seadusest (loetelu pole ammendav) ning Teie kohustus tasuda nt korteriühistu liikme osamaksu tuleneb KÜS-st ning kohustus tasuda korteriomandil lasuvad maksud, koormatised ja kulud tulenevad KOS-st. Selliste kulude tasumise korra kehtestab üldsõnaliselt seadus, ent võib olla võimalik, et seda on täpsustatud Teie korteriühistu põhikirjas.

   On loomulik, et kõiki korteriomanikke tuleb kohelda võrdsetel alustel vastavalt nende mõttelise osa suurusele kaasomandist, mistõttu ei saa eksimus veearvestuses tuua Teile kaasa automaatse kohustuse tasuda nõude eest, mis ei ole reaalsuses kunagi sissenõutavaks muutunud ega tekkinudki. Sellisel juhul oleks tegemist korteriühistu alusetu rikastumisega Teie arvelt. Kui Te olete teinud nii juhatusele kui ka raamatupidajale korduvaid päringuid, ent olukorda ei lahendata ning Teie päringutele ei vastata, siis on korteriühistu juhatus oma kohustusi rikkunud ning vastavalt Teie küsimusele – ei, selline tegutsemine ei ole seaduslik.

   3. Kas tõepoolest ei jää muud üle, kui 180 euro + viiviste (nüüdseks kokku umbes 65 eurot) pärast kohtusse pöörduda? See läheks vist veel kulukamaks? Keeldun siiski seda summat maksmast, sest nõue tundub ebaõiglane. Kas leidub veel mingi võimalus, kuidas probleemi lahendada?
   Mida peaksin Teie arvates tegema?

   Kuna Te ei ole kohustatud ebaõigetel alustel tasuma Teile esitatud arvete eest, mille sissenõudmiseks alus puudub, ei ole Teil põhimõtteliselt tarvis kohtusse pöörduda seni, kuni korteriühistu ei ole pöördunud võla väljanõudmiseks kohtusse Teie vastu. Muul viisil ei ole korteriühistul võimalik Teilt nõuet välja mõista.

   Kui Te aga soovite nö puhast lehte ega soovi, et see võlgnevus üleval oleks, siis on Teil võimalus pöörduda kohtusse tuvastushagiga, milles palute kohtul tuvastada kas nõue eksisteerib või mitte. Kui korteriühistul ei ole võimalik oma nõuet Teie vastu põhistada või muul moel tõendada, siis tuvastab kohus, et nõuet ei ole olemas. Tuvastushagi esitamise riigilõiv on sõltuv nõude suurusest, Teie kaasuse puhul tõenäoliselt 75 eurot. Lisanduvad muidugi ka kulud õigusabi eest, kui vajate juristi abi hagi koostamisel. Kui kohus tuvastab, et nõuet ei eksisteeri, on Teil õigus kõik oma kohtumenetlusega seotud kulud pärast menetluse lõppu tagasi taotleda. Need kulud katab sellisel juhul korteriühistu.

   Lisaks, mainisite võlglaste nimekirja, mida korteriühistu juhatus soovib tõenäoliselt lähiajal üles panna. Isegi kui Te otsustate kohtusse mitte pöörduda ning Teie päringutele endiselt ei vastata ja Teid nimetatakse võlglaste nimekirjas kui võlglast, on Teil igal ajal võimalus ja õigus pöörduda oma isikuandmete ebaseadusliku töötlemise ja avaldamise rikkumise tuvastamise ja selle lõpetamise nõudes Andmekaitse Inspektsiooni poole, kes rakendab vastavaid sanktsioone või teeb ettekirjutusi.

   Kui tekkis lisaküsimusi või miskit jäi segaseks, siis küsige julgelt.

   Heade soovidega
   Katrin Kiisk

Viewing 1 reply thread
Vasta: KÜ juhatuse ja raamatupidaja tegevus
Teie informatsioon:
+ 18 = 23

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee