Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

KÜ ja üldkoosoleku õigustest

Avaleht Foorum Mul on küsimus üürisuhete/korteriühistute kohta KÜ ja üldkoosoleku õigustest

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #2037 Reply
   Anžela Komtšatnikova
   Guest

   Tere, mul järgmised küsimused:

   1)KÜ tahab üldkoosolekul hääletusega piirata volituste kasutamist. Kas Kü-l ja üldkoosolekul on seda õigust? (nad soovivad seda sellepärast, et viimane kord tuli üks korteriomanik nelja volitusega üldkoosolekule ning nurjas KÜ soovi tõsta üürihinda- tal oli selle vastu käia kokku 5 häält)

   2)Kui on KÜ-ga probleeme – nõuavad raha elanikelt ebaseaduslikult (90-ndatel aastatel ehitati kahele korrusele trepikoja ja korteriukse vahele veel uks, nii et tekkis eraldi koridor. Nendelt, kes seal elavad, võetakse lisaüüriraha selle eest.)
   Lisaks kantakse korduvalt üldkoosoleku protokolli otsuseid ja hääletusi, mida pole toimunud ja vastu võetudki. Manipuleeritakse üldkoosolekutel häältega nii KÜ kui majarahva poolt – kuhu on veel võimalik peale kohtu pöörduda?
   Kohtuskäimine on närvesööv ja kulukas ettevõtmine ning KÜ tegevus pole sedavõrd kriminaalne kuivõrd hoolimatu ja toimib selle pealt, et enamus majarahvast on pensionärid või ei tea nad oma õigustest ja kohustustest midagi. See probleemne maja asub Jõhvis. Kas pole mingit vahepealset õiguskaitseorganit enne kohtusüsteemi kergemate probleemide lahendamiseks?

   3) KÜ-sse kuuluvale isikule osteti 3 aastat tagasi telefon ja kõnepakett, et ta ei peaks oma telefoni tööasjadeks kasutama. Mingil hetkel isik loobus kõnepaketist. Siis ilmnes telefonil tehaserike, käis paar korda remondis, muutus 1,5 aasta pärast kasutuskõlbmatuks. Kui see isik enam ei kuulunud KÜ-sse,umbes 2,5 aasta pärast, nõuti talt telefon tagasi. Kuna telefon on rikkis, nõutakse raha. Olgu öeldud, et telefon kanti kohe maha. Kas KÜ-l on õigust nõuda tagantjärgi raha, kui telefon on juba aastaid maha kantud?

  • #2040 Reply
   Katrin
   Keymaster

   Tere Anžela

   Teie küsimusele kohalduvat olukorda reguleerib eelkõige korteriühistuseadus (edaspidi KÜS). Soovi korral on see lugemiseks kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014092.

   Kuivõrd Teie küsimus sisaldab 3 erinevat küsimust, siis et oleks arusaadavam, vastan Teie küsimustele samas järjekorras.
   1.) KÜS § 101 sätestab, et üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Põhikirjaga ei või piirata korteriühistu liikme õigust esindaja määramiseks. Põhikirjaga võib määrata sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmäära. Seega antud sätte viimane lause annab KÜ-le õiguse piirata seda, kui palju võib ühel esindajal esindatavaid olla. Seega tuleb Teil oma küsimusele täieliku vastuse saamiseks lugeda oma KÜ põhikirja. Kui selle kohta põhikirjas midagi sätestatud ei ole, siis sisuliselt see õigus KÜ-l puudub. Kui KÜ soovib kindlaks määrata, palju volitusi võib ühel esindajal olla, siis tuleb põhikirja muuta. Oluline on siin see, et tulenevalt KÜS § 4 lg-st 1, peab põhikirja muutmise poolt olema rohkem kui pool häälte üldarvust.

   2.) Kahjuks ei ole meie riigis loodud mingisugust vahepealset instantsi, mis lahendaks KÜ ja korteriomanike vahelisi vaidluseid. Praegusel hetkel on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda üksnes kohtu poole. Kuid kui Teie ja ülejäänud korteriomanikud pole rahul praeguse korteriühistu korraldusega, on Teile seadusega tagatud võimalus seda muuta. Nimelt on võimalik juhatuse liikmed üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda ning uued liikmed valida (juhul kui on inimesi, kes soovivad ise juhatusse astuda).

   3.) Sellel küsimusele on raske anda õiguslikult ühest vastust, sest ei ole teada täpsemad asjaolud. Nimelt, kas telefoniomanik oli lihtsalt KÜ liige või KÜ juhatuse liige? Kes täpsemalt temalt seda raha nõuab? Ning kas telefonikasutaja oli telefoni rikki minemises süüdi? Kuid Teie nimetatud asjaoludest nähtuks, et justkui ei ole õigust telefoni eest raha nõuda, sest telefon on mahakantud ning seetõttu nõuet üleval ei ole. Kuid nagu juba mainitud ei ole võimalik sellisel kujul küsimusele täpset vastust anda.

   Lugupidamisega,
   Marjel Mõis
   juristi assistent

Viewing 1 reply thread
Vasta: KÜ ja üldkoosoleku õigustest
Teie informatsioon:
81 − = 75

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee