Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

kaasomand

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #1344 Reply
   Aivi
   Guest

   Tere.
   On elamu-ja maakinnistu kaasomandis mõttelise osana kahe peale (2 õde Malle ja Mari said vanaisalt pärandusena ja elavad reaalselt ka kahekesi sees). Vee-kanalisatsiooni ja elektri eest maksis sularahas iga kuu Malle Marile , kuna leping tehti Mari nimele. Probleeme ei olnud.
   2 aastat tagasi suri Mari ja leping tehti nüüd Mari pärijale tütar Tiiu nimele. Malle aga tegi nüüd kinkelepinguga oma mõttelise osa oma tütrele Jutale, kuna Malle hakkas muretsema Tiiu kahtlaselt tihti süüdistava jutuga ja pideva ettepanekuga mujale elama minna ja oma osa talle ära anda. Nüüd küsimus: kuidas ja kellele peab maksma kasutatud vee-kanalisatsiooni ja elektri eest Juta (kes elab teises linnas, aga ema ju tarbib vett ja elektrit ja tütar on võtnud oma kohustuseks ema kulutused kinni maksta), kuid Tiiu keeldub nii sularaha võtmast ega reageeri pakkumisele maksta ametlikult tema pangaarvele. Malle on mures, sest ta ju tarbid ja pole kunagi midagi võlgu jäänud. Liiati elab ka Tiiu teises linnas, nii et sisuliselt tarbibki praegu vett ja elektrit ainult Malle, kuna elab seal üksi.
   Juta on saatnud mitu e-kirja Tiiule ettepanekuga see probleem lahendada, aga Tiiu ei reageeri ja kokkulepet pole saavutatud. Juta tegi ka ettepaneku Tiiuga kokku saada ja arutada, aga ka see pole õnnestunud.
   Palun abi.

  • #1359 Reply
   Anonymous
   Inactive

   Tere,

   Kui kinnisvara on kahe või enama isiku kaasomandis, siis vastutavad nad kinnisvaral lasuvate kohustuste täitmise eest proportsionaalselt nendele kuuluva mõttelise osaga.

   Juhul kui üks kaasomanikest on sõlminud teenusepakkujaga vee- ja elektritarbimise lepingu, siis tekib tal nõudeõigus teise kaasomaniku vastu vastavalt teise kaasomaniku kaasomandi osale. Juhul kui vett ja elektrit tarbib teine kaasomanik ainuisikuliselt, siis peab ta hüvitama lepingu sõlminud kaasomanikule kõik kulutused vastavalt reaalsele tarbimisele.

   Seega Teil on õigus, et Juta kui kaasomanik peab maksma Tiiule tarbitud vee ja elektri eest. Juhul kui aga Tiiu loobub raha vastuvõtmast, siis sattub Tiiu vastuvõtuviivitusse.

   Võlaõigusseaduse (VÕS) §119 lg 1 kohaselt võlausaldaja satub vastuvõtuviivitusse, kui võlgnik ei saa täita oma kohustust võlausaldajast tuleneva asjaolu tõttu, eelkõige, kui võlausaldaja ei võta õigustamatult vastu talle tegelikult pakutud kohustuse kohast täitmist või keeldub õigustamatult kohustuse täitmisest, milleta võlgnik ei saa oma kohustust täita, või ei tee võlgniku kohustuse täitmiseks vajalikku muud tegu või koostööd võlgnikuga.

   Hetkel tekkinud olukorras Tiiu ei võta õigustamatult vastu talle Juta poolt pakutud kohustuse kohast täitmist ning keeldub õigustamatult kohustuse täitmisest. Seega tegemist on vastuvõtuviivitusega Tiiu poolt.

   VÕS § 119 lg 2 kohaselt võlausaldaja vastuvõtuviivituse korral vastutab võlgnik oma kohustuse rikkumise eest üksnes juhul, kui ta põhjustas selle tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

   VÕS §100 kohaselt kohustuse rikkumine on võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine.

   Kuna Teie situatsioonis ei ole tegemist Juta poolse kohustuse rikkumisega, siis ei ole ka tulevikus Tiiul õigust kasutada VÕS-i §-s 101 loetletud õiguskaitsevahendeid (nt viivis, leppetrahv jt). Küll aga jääb Tiiul nõudeõigus Juta vastu teenusepakkujale makstud summa ulatuses. Pööran Teie tähelepanu ka sellele, et tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt on nõude aegumistähtaeg kolm aastat alates hetkest, mil nõue on sissenõutavaks muutunud.

   Lisaks eeltoodule soovitaksin pöörduda otseselt teenusepakkuja poole ja arutada temaga võimalust sõlmida leping Juta nimele.

   Lugupidamisega

   Valeria Štšerbakova
   jurist
   Osaühing Õigus ja Kord
   http://www.oiguskord.ee
   +372 646 2222

Viewing 1 reply thread
Vasta: kaasomand
Teie informatsioon:
39 + = 42

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee